Líbí se Vám moje články?
ANO 852
Ujdou 687

 LP 30.04.2018

Tento rok 2018 je rokem kohouta, což znamená to, že jaké si kdo nastavil cíle a tužby, tak právě nyní je vhodné doba k jejich plné realizaci a jinak to samo nepůjde a hajte si svůj post!

K tomu nám dopomáhej Bůh, který má rád aktivitu každého tvora na zemi.

Vždyť je psáno v Písmu svatém -"Člověče přičiń se a Bůh Ti pomůže"

 

Moje osobní poznatky.

Ještěrčím dýcháním ke zdraví a aktivitě! 

 

Chcete se dožít vysokého věku ?

Je to jednoduché a snadné,začněte tím že provedete hluboký výdech od horní části tzv.podklíčkové oblasti a potom následně pokračujte přes bránici až dolů do břicha asi 7sekund výdechem. Potom se pomalu nadechujte od břicha směrem nahoru přes bránici až do podklíčkové oblasti. Po maximálním nádechu asi 7sekund krátce vydechněte nosem a zadržte dech na 7 sekund. Až pocítíte teplo za hrudní kostí, (což je způsobeno přebytkem CO 2 v plicních sklípcích) tak zhluboka vydýchněte jako u první fáze. Mě osobně se toto dýchání osvědčuje a proto ho mohu doporučit i Vám všem lidem dobrého srdce. Je to střípek poznání a naděje na lepší zdraví.Moje vlastní zkušenosti s tímto jednoduchým cvičením, a také zkušenosti mých studentů ŠAU BRNO dokazují že tudy vede cesta proti depresím a stavům kdy člověku chybí energie. 
 
Přeji Vám hodně úspěchů v Novém roce 2017-Jaroslav Drábek as Čáryfuk a také tým EPRV777.cz 

LP 2018 05

Moje poznání –moje osobní cesta životem !

 
   
Již je tomu dvacet sedm let, co se věnuji léčitelství a aktivitám s tímto spojenými. Moje cesta poznáním , v mém osobním životě se dá nazvat cestou Královskou .To je cesta pokory a v souladu s Božím řádem. Znamená to že žijete obyčejný život jako většina smrtelníků ne této planetě akorát s tím rozdílem že milujete svoje bližní jako sama sebe.V pokoře a s úctou , přijímáte od života jednu ránu za druhou ale ,neberete to jako trest nýbrž poučení a to Vás posouvá na duchovní cestě o něco blíže k Bohu, a Vašemu poznání pravdy. Až tam dojdete,tak zjistíte že tam je jen světlo a Vy jste jen součástí tohoto světla.Vaše cesta se přímo rovná aktivitě kterou činíte ve svém životě a podle toho je Vám naměřeno co se do Vás vejde.Ale nyní již k mojí práci . Celý svůj život jsem zasvětil práci na sobě samém a teprve pak jsem se odhodlal pomáhat druhým. Dostal jsem se čtyřikrát do blízkosti smrti a získal jsem tím nový pohled na dění v tomto světě. Již dlouhou řadu let se snažím o to abych předával své získané zkušenosti ostatním lidem i když někdy mám pocit že je to zbytečné. Ale přesto vím že dávání naděje je posláním.V průběhu let jsem došel k poznání že člověk trpí pro to ,že ho tento stav má upozornit na to ,že jde nesprávnou cestou. Zabývám se automatickou kresbou s pomocí které se dá zjistit cokoli člověka trápí na těle i na duši a dá se analyzovat spousta problémů .
Ale nemělo by to smysl ,jestliže on sám nechce pomoci a bere Vás jako pilulku která se zhltne, a harmonie mezi tělem a duší přijde sama , tak tudy cesta nevede!Opakem je když člověk který trpí, přichází s pokorou a úctou k Bohu a je schopen se otevřít tak jako když živou vodou zalijete kytku a ona rozkvétá k Boží radosti. Je lépe si obout pořádné pantofle, aby jste mohli překonat tu cestu v blátě,než po celém světě natahovat koberec a být bosí !Ale dosti moudra a k věci. Zabývám se a učím Všeobecné léčitelství ,to je především práce na sobě a druhých s působením vlastní bioenergie,dále se zabývám bylinkami ,harmonizuji a otvírám čakry s pomocí alikvotních tónů tibetských mís. Dále odstraňuji bloky na těle i duši ale kromě drog a schizofrenie. Pomáhám a učím se jak řešit partnerské a mezilidské vztahy .Zabývám se výukou některých meditačních technik,ale spíše jen mohu doporučit
některé techniky které mě dovedly k poznání.Snažím se lidem pomoci s řešením působení černé magie a jevů strašení, prokletí, zjevení a jiných okultních záležitostí.Kromě toho se zabývám detekcí a následnou konzultací v problematice patogenních zón ,což již nějaký pátek i učím.Také se malinko zabývám věštěním z karet a nefritové koule a malinko šamanismem a bojovým uměním, cesty nenápadného bojovníka na cestě poznáním.
Myslím si že na poprvé jsem se rozpovídal až, až a tak se s Vámi rozloučím zase někdy příště a s pozdravem  „Á HOJ HO“ –KDO NEHOJÍ NECHŤ !

 

O Bohu pokoře, mezilidských a partnerských vztazích a vzájemné úctě.

 
Dnes, inspirován vývojem doby, jsem se rozhodl napsat tento článek který dává pohled z různých úhlů pohledu na život člověka dnešní doby. V poslední době mě navštívilo v mojí konzultační poradně několik lidí, kteří mají různé druhy zdravotních i duševních problémů, vyplývajících ze stálého stresu a shonu dnešní konzumní společnosti. Čím více tyto příběhy vnímám a poslouchám, tím více zjišťuji že tyto problémy vyplývají ze vzájemné neúcty,zášti, závisti a nenávisti pramení z jednoho společného zdroje. A tím je neustálý shon za něčím ať je to v zaměstnání nebo v rodinném životě. Najednou nám začíná vadit na našem partnerovi nebo partnerce maličkosti, které jsme předtím neviděli a nebo jsme si je nechtěli přiznat. Rodina jako celek pozbývá a ztrácí důležitost ve vzájemné úctě a pokoře k Bohu a k sobě vzájemně. Tato pokora je nahrazena stereotypem od hlavní povinnosti hmotného zabezpečení rodiny akorát beze smyslu tvorby Božího řádu. Posláním našeho bytí je ale ve smysluplném životě a naplnění tvorby čehokoliv co je tvořivé v duchovní aktivitě. Nikoliv jen v hmotné.Ale bohužel, se čím dále více stává pravidlem, že je hlavním posláním mít vše co si jen můžeme přát. Na druhou kolej je odsunováno zdraví, pokora a úcta k sobě samým, Bohu a smyslu bytí. Souvisí to přímo s cítěním každého člověka na téhle planetě. Když člověk nechce sklonit hlavu, před Bohem ani před sebou samým, tak většinou  přichází na pomoc problémy a následně nemoc, kterou považujeme za trest a snažíme se hledat příčina všude jinde než ve svém počínání a jednání. Nechápeme, že nemoc není trestem, ale pouhým nástrojem abychom se nad sebou zamysleli a přehodnotili svůj dosavadní způsob života. A kde můžeme hledat řešení? Vždy v sobě samých. Je zapotřebí si naučit vážit si sami sebe a každého dne který prožíváme a vždy večer před usnutím zhodnotit co jsme za celý den vykonali a dát si nové úkoly do dalšího dne a poděkovat Bohu že nám je pomohl splnit. Ano čtete dobře již dopředu se naučte děkovat za splněná přání, protože je psáno Jakékoliv přání budete mít je Vám již předem splněno, jestliže to myslíte upřímně z celého srdce. A co se týká partnerských neshod? Než začnete hodnotit svého partnera, zkuste nejprve zhodnotit sama sebe a své jednání a pokuste se posoudit nejprve sami sebe, a zamyslete se nad tím, zdali nemáte přehnané nároky na svého bližního, který je Vaším souputníkem na společné cestě životem. Mějte se vzájemně rádi ale nedopusťte aby malé hádky pokazily velkou lásku. Proto že pravá Boží láska není jenom ta jedna strana mince, ale také ta druhá. Když přijdou neshody tak nejprve se zamyslete nad svým jednáním a potom teprve posuzujte jednání druhého. Většinou je mnohem jednodušší vidět třísku v oku druhého než trám ve svém vlastním. Někdy jsou kladeny záležitosti třeba podnikání a peněz nad záležitosti vzájemné úcty a tolerance v partnerských a mezilidských vztazích. Pamatujte si „ Jak jste si zaseli, tak budete sklízet.“
A když přijde rána v podobě nemoci? Tak poděkujte Bohu že Vás vede k pokoře a přijměte ji ne jako křivdu, ale jako velké poučení. Takže jestli se cítíte čtení těchto řádek pobouřeni, znamená to že semínko dopadlo na úrodnou půdu. S pozdravením a úctou k Bohu a ke všem lidským bytostem se loučí Váš poutník na cestě pravdy.
 
Jaroslav Drábek as Čáryfuk
Caryfuk1@seznam.cz                  

 

 

27.01. LP 2018
 
                                                          

Vadžra Dordže žezlo Duchovní síly, jako nástroj poznání pravdy.

 

 
Vadžra-Dordže, (nebo Vajra Dorje-Hromoklín)  v překladu Diamantový klín s doslovným překladem „Pán Kamene“, se dnes objevuje v celém východním i západním světě. Stalo se hodně Bohužel turistickým suvenýrem a výhodným artiklem.
Jeho původ je jak se můžeme dočíst v mnohé literatuře, asi v 6.století. před Kristem. Pochází z původních buddhistických klášterů jak z oblastí Tibetu, tak třeba Bhútánu . Proto v těchto oblastech se ještě dnes věří na jeho zázračnou i léčivou moc. Původní podoba dorje byla z čistého horského křiš´tálu a jeho výroba byla velice náročná. Později se začala dorje odlévat z různých kovů a to především z mosazi, bronzu a jiných kovů, například železa. Jeho smysl spočívá ve filosofii pochopení duchovní cesty a vytvoření rovnováhy mezi polaritou na jedné straně a dualitou na straně druhé.
Můžeme se setkat s různými podobami a tvary těchto duchovních nástrojů. Liší se nejen počty ramen  ale i tím jestli ramena směřují ven nebo dovnitř. Pokud se setkáme s dorje u kterého ramena směřují ven,jako by se otvíralo, tak se jedná o tzv.dorje Hněvivé, které není radno používat při jakýchkoliv rituálech spojených se zlem, protože energie vygenerovaná na podporu zla se vrátí zpět k původnímu vysílateli a to s velkou razancí. Co se stane? Dochází k velkému posunu dotyčného na jeho duchovní cestě a to směrem do blízkosti Pravdy. Dotyčný je připravován postupně o hmotu a hmotné požitky až do doby, než dojde k poznání že udělal chybu a potom teprve dojde k vyrovnání energie a je mu odpuštěno. Takže z toho vyplývá že není radno si s tímto nástrojem zahrávat je tak pro pobavení. Původně se tento hromoklín používal v bojových naukách jako zbraň a teprve časem se toto žezlo změnilo na kultovní předmět. Opakem tohoto druhu, je Dorje mírné, které poznáme podle hrotů směřujících do jednoho bodu lotosu který představuje duchovní čistotu. Máme žezla čtyřramenná šestiramenná a devíti ramenná která se používají při meditacích a jiných, např. zasvěcovacích rituálech. Slouží ke transformaci energie pólu polarity plus a minus která se přelévá z tohoto pólu, přes lotosový květ do středové kapky kde vyrotuje do tvaru osmičky, přelévá se do pólu duality přes hroty na druhé straně žezla, a následně vyrotuje opět ve tvaru osmičky do středu, kde se transformuje v čistou energii, která není ani kladná ani záporná , jen prostě je. Následně dojde k přenosu energie přes hrot ve středu směrem na špičku a ven do prostoru. S pomocí tohoto Dorje, se při správném používání uvolňuje velké množství energie, která svojí čistotou naplní celý prostor kde je žezlo umístěno. Dochází tak zde k silnému nabíjení a harmonizaci všech čaker. Počet ramen dorje označuje nejen počet živlů ale zároveň´i počet duchovních principů a počet základních bodů na těle přes které můžeme ovlivnit dění v našem nastavení na cestě k Pravdě. Já osobně doporučuji používat zprvu jen Dorje čtyřramenná a teprve až později současně s pochopením filosofie poznání Pravdy, Dorje šestiramenná a devítiramenná. Duchovní cesta není maratón, je to cesta klidu a vnímání sebe sama. Dorje držíme obvykle v pravé ruce a to tak že žezlo máme položeno v dlani a středová kapka se nám dotýká třetího článku prostředníčku který špičkou přitlačuje žezlo v místě kapky, do dlaně. Ukazovák je natažený a taktéž malíček.
Palcem ruky ve které držíme Dorje,
třeme hroty od špičky směrem ke kapce, a postupně žezlem otáčíme doleva, čímž dochází ke již zmíněné transformaci energie a současně k nabíjení toho kdo s žezlem pracuje. V opačném směru proti dojde k harmonizaci energie v prostředí kde s tímto žezlem pracuje, a to tím že se tato energie přetransformuje z negativní na pozitivní a následně je vyzářena oběma hroty ven. S pomocí dorje si nejen můžete dobře zameditovat, ale když toto použijete jako by jste žehnali, tak si můžete vytvořit i třeba například Fí vodu o které Vám povím zase jindy. A´t jsou vám tyto informace k užitku na Vaší duchovní cestě za poznáním Pravdy.Na závěr musím připomenout různým dogmatikům že toto jsou moje praktické zkušenosti a nevylučuje se že to někomu funguje jinak. Dorje si zaslouží uložení na takové místě u svého držitele které je pro něho něčím jako posvátným místem, protože už jen jeho přítomnost vede k vyčistění prostor od negativních myšlenek .
Nashledanou zase příště.
 
Váš Jaroslav Drábek Čáryfuk, poutník na cestě šíření pravdy a poznání.

 

 

 
 
 Jak jsem bojoval se zákeřnou chřipkou.  27.01.2018
 
Někteří lidé si myslí, že my léčitelé a lidi duchovně činní se vymykáme schopnosti onemocnět jako každý obyčejný člověk. Ale to je právě velký omyl. A tak i já sám jsem letos začátkem roku se dostal do přímého kontaktu s viry, díky mojí nedokonalé péči o sebe o svoje bližní.
Tato milá anabáze začala od devatenáctého ledna, když můj starší syn přijel z montáže a lehnul jak Lazar. Když přišla horečka 39-40 tak jsem věděl že to nebude žádná sranda, a pustil jsem se do osvědčené terapie, kterou si Vám dovolím popsat, aby jste byli v obraze.
 
Jako první je třeba smíchat Lipový květ a květ Černého bezu, a to, dva díly bezu a 1 díl Lipového květu, jeden díl kopřivy,1 díl podbělu,1díl divizny květu,1díl tymiánu a jeden díl zázvoru. Tohle všechno se smíchá a uloží do lahve s těsnícím uzávěrem do špajzu. V případě potřeby se vezme jedna polévková lžíce směsi a dá se do cedníku, nejlépe do hrnce s vodou.
Voda se postupně ohřeje na teplotu asi osmdesát stupňů , a po chvíli se takto připravená směs scedí a pije se vlažná až 6x denně.Další a nezbytné jsou zábaly při teplotě vyšší než čtyřicet.
Toto je nutné provádět kvůli detoxikační činnosti jater a také kvůli srdci. Jinak další prostředky, které jsem použil jsou následující v tomto pořadí.
 
1 Směs Tymiánová Tk na imunitu 2-3 lžičky do směsi předchozí se přidá a pije 2x denně až 4x denně nalačno.
2 Evemol-Pupálkový olej od Dědka 1 lžíce denně ráno.
3 Preventan- to je výborný přípravek z dostupných léků, který výborně zabrání množení virů na sliznicích.
4 Lépe než Paralen nám byl doporučen Ibalgin, protože funguje jako antivirotikum a má protizánětlivé účinky.
Dále je potřeba pít dostatek tekutin a moc se nepotit kvůli ztrátě minerálních látek.
Lepší verze je se sprchovat vlažnou vodou od dolních končetin.
Tímto způsobem s pomocí všech preparátů syn byl opět fit již v neděli večer, a ráno mohl opět nastoupit do práce.
 
Se mnou to bylo ale jiné.
Já jsem převzal zřejmě viry od staršího syna a začalo mě být nějak divně po těle.
Ztráta energie, pomalé soustředění, zimnice a konečně od úterka teplota 39,8 a hic jak v peci, ve vlastním těle. Nasadil jsem tedy TK+směs 6x denně. Po dvou dnech léčby bylinami jsem si přidal Boragoil 1 lžíci na lačno a k tomu čaje z lipového květu s medem a pravou slivovicí asi 2,5 cl na ½ l čaje. Pomohlo mi velice, že jsem na sobě měl tři vrstvy prádla, a to termotriko a termojégry +tepláky a na hlavě kulicha. Takto vybaven jsem meditoval v posteli až do příznaku pocení. Potom sprcha vlažnou vodou a zase tři vrstvy a hupky dupky do postele.
(Doporučuji vypnout telefon a být v klidu) K meditačnímu cvičení, pomáhá držet v rukou Dordže, kvůli nabíjení sebe sama. Na odkašlávání jsem vyzkoušel Diviznovou směs dva dny, mezi tím Mucosolvan a Jitrocelový sirup. V této kombinaci neškodí nic a krásně můžete spát bez probouzení dušením se a kašlem.Těmito postupy jsem se léčil asi čtyři dny, potom jsem musel vstát z postele a věnovat se dodávkám bylin.Bylo mě již značně lépe.Další pohroma měla ale teprve přijít. A to ve formě zánětu průdušek u mého mladšího syna, který vyfasoval bacily ve škole a těm se v jeho průduškách začalo dařit. Po návštěvě u lékaře, z důvodu slabého účinku bylinné léčby museli být nasazeny antibiotika. Samozřejmě,v ordinaci a čekárně jsme ještě chytli chřipku . Opět i u mne začal znovu kolotoč až do čtvrtka. V pátek jsem musel odjet učit do Olomouce, kde po příjezdu jsem si bláhově myslel že se zahřeji, bohužel se zrovna malovalo a tak malíři uzavřeli všechny ventily na radiátorech a já jsem se probudil ve tři ráno do pěkné kosy. Druhý den jsem se od osmi do devatenácti hodin musel věnovat svým studentům a na léčbu v posteli ani pomyšlení.Ale to neznamená že jsem nepoužíval osvědčené receptury. Popíjel jsem si v klidu TK a občas jsem si dal i Boragoil a Preventan asi 2x denně. Vypil jsem asi za den kolem čtyř litrů čaje což mělo za následek časté odcházení z výuky, ale bylo to úžasně prospěšné pro organismus.V neděli dopoledne již jsem byl v pohodě a od té doby jsem se zase krásně poučil, a nyní vím jak na chřipku.
Doufám že tyto moje osobní poznatky, Vám mohou pomoci v některé podobné situaci.
Přeji Vám co nejméně takových situací a když přece tak platí přísloví  Á HOJ HO-KDO NEHOJÍ NECHŤ MU UPADNE!
 
Je to aktuální i pro rok 2018.
 
S Úctou k Bohu i Vám napsal 27.01.2018
Jaroslav Drábek

© 2005-2007 Webprovas.com | Vytvořeno pomocí Onas.cz TOPlist height="246" style="border: Facebook Badge START -->Jaroslav Drábek

Vytvořte si svou vlastní vizitku
Partneři Onas.cz : Semtix.cz