Zajímá Vás proutkařský kurs?
Ano velice 568
Chci se naučit proutkaření a zúčastním se kursu 753

Aktualizace 05.06.2018

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jste-li naším zákazníkem, nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb.

Správce osobních údajů

 Jaroslav Drábek Bedřichovická 31 Šlapanice 66451  IČO: 62174177 DIČ: CZ6009051290 

tel: +420723039250

e mail  caryfuk1@seznam.cz

web www.japrorok.cz

 

Poradenská a konzultační činnost,zpracování odborných studií a posudků ,testování měření analýzy a kontroly.

Mimoškolní výchova a vzdělávání,pořádání kursů,školení, včetně lektorské činnosti

Poskytování služeb osobního charakteru. 

Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte, a to pro naplnění následujících účelů:

  • poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy 

  • vedení účetnictví

Jste-li našim zákazníkem, vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebujeme k tomu, abychom splnili zákonnou povinnost vystavování dokladů a daňové evidence.

  • marketing – zasílání blogových článků

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem , činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu jednoho (1) roku od poslední objednávky. Svůj souhlas můžete  kdykoliv odvolat v zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli dobu jinou.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pouze pro měření návštěvnosti webu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, naše stránky se Vám i tak zobrazí korektně.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme jako své vlastní a tak, jak je to jen možné. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Facebook

Google

Pokud někdy v budoucnu budeme využívat další aplikace či zpracovatele, budou muset splňovat nejméně stejné nároky, jako klademe na své aktuální zpracovatele. Jako správce jse to já, kdo určuje účely, prostředky a délku doby zpracování Vašich osobních údajů.

Budete-li nás chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky na číslo +420 723039250 nebo prostřednictvím e-mailu caryfuk1@seznam.cz  

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování, můžete i podat stížnost u dozorového úřadu.

Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info@ochranaudaju.info

Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že všichni naši spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu mezi námi našimi spolupracovníky.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

 

Co jsou to patogenní zóny?

Patogenní zóny můžeme rozdělit na dvě části. Jsou to jednak druhy různých anomálií, které nám vytvořila sama příroda. K nimž patří například geopatogenní zóny vytvářené různým způsobem, jako například vodními prameny procházejícími podložím. Avšak ve většině případů se jedná o směsice různých druhů záření, které je schopen zachytit  jen dobře trénovaný člověk. Jejich odrušování je také velice hypotetické a diskutabilní. Měří se s pomocí reakce našeho podvědomí s různými druhy virgulí. Dále jsou zde různé změny magnetického pole , potom elektrické pole, infrazvuk, ultrazvuk, a různé druhy jiných záření včetně radioaktivity. Proto je velice obtížné takzvaně odrušit tyto prostory, například v bytech nebo v rodinných domcích. Odstínit lze jedině elektrosmog s pomocí speciální textilie, která tvoří tzv Faradayovu klec. A také infrazvuk vytvořený vodou lze eliminovat s pomocí hliníkových plechů speciálně uložených pod lůžko.  Jinak zatím jsem za dvacet šest let praxe neviděl přístroj, který spolehlivě odruší různé typy patogenních a geopatogenních zón. Je mnoho různé literatury o těchto jevech, ale málokteří autoři píší praktické rady a nepíší většinou pravdu. Je dobré zde vyzvednout nenápadné dílko pana Břetislava Nového, které jako jedno z mála, je doslova nabité informacemi o patogenních zónách a jejich zjišťování.

 Já osobně se teprve již dvacet šest let zabývám konzultacemi a měřením patogenních zón virgulí i přístroji /takže i pro náročné klientyMěřím a zjištuji s pomocí citlivých přístrojů na zjištóvání změn jak magnetického tak elektrického pole,tak na zjištění elektrosmogu a rezonančních polí. Kdysi jsem pravidelně absolvoval zkoušky z těchto oborů a nyní tento obor již leta učím jako odborný lektor a nyní s mojí kolegyní Alexandrou Hiermanovou která je mým žákem. Co se týče vody a vyhledání vodních zdrojů, tak tuto problematiku vyučuji také a spolu s mým kamarádem panem Miloslavem Juříčkem který má v tomto oboru padesátiletou praxí v hornictví a studnařství zkoušíme nadějné adepty na vyhledání vody. A také přezkušujeme ty co chtějí být profesionály v tomto oboru.Zde můžete shlédnout video z mojí návštěvy pořadu Vlna z Brna na téma Patogenní zony a proutkaření.V Brněnské televizi Vlna z Brna 2016 o patogenních zónách.

http://www.b-tv.cz/videogallery/patogenni-zonyNovinka.

 

A také dále připravujeme pro příští rok základní a pokročilý kurs Proutkaření 1 a 2 .

Zájemci -Přihlášky již nyní zasílejte na e mailovou adresu: caryfuk1@seznam.cz cena kursu 1A 3000 kč a 2B 5000 Kč . Částku je nutné ihned po přihlášení zaslat obratem, na čú 1114007045/3030  ( peníze v hotovosti nepřijímáme).

info ke kursům tel +420723039250

Info také na našem webu  www.proutkaribrno.cz  

Tyto kurzy budou v měsících

Duben 2018 1A

Září 2018 2B

<© 2005-2007 Webprovas.com | Vytvořeno pomocí Onas.cz TOPlist height="246" style="border: Facebook Badge START -->Jaroslav Drábek

Vytvořte si svou vlastní vizitku
Partneři Onas.cz : Semtix.cz